Un model d'economia amb futur

AVEBC

TALLER DE BALANÇ SOCIAL I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT

T’interessa conèixer quin l’impacte social i mediambiental de la teua empresa? T’has preguntat alguna vegada si contribueix al benestar de les persones del teu entorn? Si es així i vos avaluar-lo et proposem fer el nostre TALLER DE BALANÇ SOCIAL I MEMÒRIA DE SOSTENIBILITAT. Una acció formativa important i necessària per a professionals d’organitzacions i empreses de l’economia social i en general qualsevol entitat interessada a avaluar el seu impacte social i mediambiental i la seua aportació al bé comú. Un curs molt interessant per Agents de Desenvolupament Local, tècnics / es d’intervenció sociolaboral, consultors / es, emprenedors i estudiants.

 

Quin son els objectius que ens mouen? Facilitar la translació dels principis i valors de l’Economia Social, Solidària i del Bé Comú en indicadors i eines de seguiment i millora en cada entitat. Capacitar les empreses i organitzacions en l’aplicació de metodologies de diagnòstic i mesurament del seu impacte social i mediambiental. Cohesionar i visibilitzar a les organitzacions que aposten per la transparència, la participació, la rendició de comptes multidimensional, des d’un enfocament de Economia Social i Solidària i Economia del Bé Comú. Coneixement en profunditat de les bases reguladores per les quals han de regir-se les convocatòries d’ajudes destinades a la promoció de l’economia sostenible, mitjançant el finançament d’actuacions de foment i difusió de la cultura i pràctiques de les empreses socials i de l’EBC. (Regulació i procediment. Memòries de sostenibilitat. Característiques de les memòries de sostenibilitat subvencionables: Matriu del Bé Comú, Models nacionals o internacionals de memòries de responsabilitat social i Models que compten amb l’estructura de l’estat no financer de la Directiva 2014/95 / UE. Aprenentatge tant de l’experiència pràctica d’altres entitats com de l’estudi i realització de casos concrets.

 

Informació:

http://enclau.org/taller-de-balanc-social-i-memoria-de-sostenibilitat/