Un model d'economia amb futur

AVEBC

CONVOCATÒRIA II ASSEMBLEA GENERAL AVFEBC

L´Associació Valenciana per al Foment de l´Economia del Bé Comú celebrará la seua II Assemblea General el dissabte 4 de març, a partir de les 10.30 h., en la localitat de Betxí (La Plana Baixa).

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL AVFEBC BETXÍ 2017  

(Leer en castellano)

En la darrera reunió de l’Equip Coordinador Territorial de l’AVFEBC, celebrada a València, el 31 de gener del 2017, s’ha acordat celebrar Assemblea General Ordinària i Extraordinària segons el que preveu l’art. 15 dels Estatuts.

Lloc: Locals de la Fundació Cívica Novessendes. Av. Primer de maig, 23. Betxí (Castelló).

Dia i hora: 04 de març (dissabte) a les 10:30 h. en primera convocatòria i a les 11:00 h. en segona.

Ordre del dia:

EXTRAORDINÀRIA

1. Ratificació d’altes de persones associades (art. 16.2.c Estatuts).

2. Sol.licitar la declaració d’utilitat pública de l’Associació (art. 16.2.e Estatuts).

ORDINÀRIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de l’Assemblea anterior (16-04-2016).

2. Informe i aprovació de la Memòria d’Activitats 2016.

3. Informe i aprovació del comptes anuals 2016 i pressupost 2017.

4. Informe Presidenta i adopció d’acords per a l’Assemblea de l’AFEF-EBC i la Internacional.

5. Informe sobre l’Ordre 2/2017 de la Generalitat i autorizació a l’ECT de l’AVFEBC (art. 6 Ordre).

6. Renovació de càrrecs de l’ECT de l’Associació.

7. Precs i preguntes.

Donada la importància dels temes a tractar esperem comptar amb la teua participació. En cas de no poder assistir, pots atorgar la teua representació a qualsevol persona associada. Per a això hauràs de fer-ho per escrit o correu electrònic identificable, expressament per a aquesta assemblea, havent d’estar en poder de la Secretaria (secretaria@ebcvalencia.ebccomunitatvalenciana.org) amb almenys vint i quatre hores abans de celebrar-se la reunió (art. 18.2 Estatuts).

En la següent pàgina web del domini de la AVFEBC pots accedir a la documentació amb informació ampliada:

Documentos anexos a la convocatoria II Asamblea General AVFBC

Consultar evento en Facebook:

AVEBC